IRニュース

2024年03月29日
「有価証券報告書-第70期」を掲載しました。
2024年03月28日
「第70期報告書(2023年12月期)」を掲載しました。
2024年03月28日
「第70回定時株主総会 決議ご通知」を掲載しました。
2024年03月28日
「役員人事に関するお知らせ」を掲載しました。
2024年03月06日
「第70回定時株主総会 招集ご通知」を掲載しました。
2024年02月29日
「2023年12月期 決算説明会動画配信」を掲載しました。
2024年02月08日
「2023年12月期決算短信」を掲載しました。
2024年02月08日
「剰余金の配当に関するお知らせ」を掲載しました。
2023年12月18日
「役員人事に関するお知らせ」を掲載しました。
2023年12月01日
「自己株式の取得状況および取得終了に関するお知らせ」を掲載しました。